Steen Steensen Blichers, Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog – 1824

Udgivet af Dansklærerforeningen i hundredeåret for novellens fremkomst – med indledning og noter af Gerhard Hornemann – 2. omarbejdede Udg …
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog fra 1824 er Steen Steensen Blichers debut som novelleforfatter.
Handlingen er baseret på den adelige Marie Grubbes skæbne. I novellen kaldes hun frøken Sophie. Hendes livsforløb berettes af Morten Vinge i dagbogsform, som ifølge en note er “Fundet, gennemset og udgivet af S.S. Blicher.”[1] Denne note må formentlig være en bevidst stræben fra forfatterens side efter at give begivenhederne et autentisk præg.
Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag 1924

*** Hardback – rimelig pænt eksemplar – få pletter – navne på forskellige ejere indskrevet

110,00 kr.

1 på lager