P. F. RIST, En rekrut fra fire og tres

Bogen indeholder 2 bøger..
P. F. RIST, En rekrut fra fire og tres og Holger Drachmann, I Storm og stille …
Peter Frederik Rist, 7.7.1844-25.6.1926, officer, forfatter. Født i Kbh. (Holmens), død sst., urne på Ass. kgd. R. meldte sig som officersaspirant frivilligt i krigen 1864.
Han var med ved Dybbøl i Paul Scharffenbergs 8. brigade. Efter fredsslutningen vendte han ikke tilbage til artiumlæsningen, men indgik i hæren.
Han blev premierløjtnant 1867 med garnison i Helsingør, kaptajn 1881, oberstløjtnant og forflyttet til Kbh. 1894.
1904 afgik han med obersts karakter. R. forstod at tage både mandskabet og sine befalingsmænd og havde ry som en glimrende officer.
I garnisonstiden i Helsingør, hans lykkeligste manddomsår, vaktes hans kulturhistoriske interesse, og under besøg i hovedstaden hørte han Georg Brandes’ forelæsninger der æggede ham til litterær produktion.
Som digter debuterede han med En Rekrut fra fire og treds, 1889, skrevet som et fritidsforsøg, gemt hen, fundet frem og udgivet anonymt.
112 sider – illustreret af Frants Henningsen –
Holger Drachmann “I storm og stille” fra 1874 indeholder en række mindre skitser og noveller – om bl.a. et ophold på Christiansø, nogle drenge der stikker af til Hven i en båd og en excentrisk engelsk lord, der vædder med en fattig arbejder, om denne tør springe over skinnerne foran et frembrusende lokomotiv. Hertil slutter sig “Fra sandets regioner” fra Skagen, der med sine 85 sider snarere er en kort roman end en lang novelle.
115 sider – illustreret af Chr. Mølsted
Bogforlaget Ernst Bojesen 1899 –

*** Hardback – pænt eksemplar

120,00 kr.

1 på lager