Martin Andersen Nexø, Den fortabte Generation

En Erindringsroman – Morten hin Røde II
Den Fortabte Generaion, der fortsætter Morten hin Røde, handler om den første Verdenskrigs sidste Aar og Tiden nærmest derefter.
Morten er rejst til Tyskland, hvor det ser ud, som om Arbejderne endelig vil gøre Slut paa Verdenskrigen ved en Generalstrejke.
Men Opholdet dernede bliver en stor Skuffelse; det tyske Folk er træt af denne Krig, men ikke af Krig som saadan.
Han vender tilbage og mødes med Marie i et lykkeligt Ægteskab.
Hjemmet bliver det Fristed, hvor han er glad og tryg, uden for det føler han sig til Gengæld oftest som noget af baade en Frihedskæmper og en fredløs.
Gyldendal 1948 – 1. oplag – 262 sider – 21 cm

** Paperback – omslaget har mærker – navn indskrevet – ellers rimelig pænt

50,00 kr.

1 på lager