Lise Johnsen, De går på ild

Der er ingen fysisk forklaring på, at man bare kan gå på glødende kul uden forbrænding.
Det kan man bare!
Men der er forklaringer nok på det psykiske plan.
I USA, hvor fænomenet “firewalking” er vidt udbredt, lader psykoterapeuter deres kræftpatienter gå på gløder, så de kan se, hvor meget vi selv bestemmer over kroppen.
Ildprøver var almindelige i middelalderen – Da havde det retsgyldighed at bære glødende jern for sin uskyld.
Vore forfædre mente, at det var Gud, der dømte ikke-skyldig, når den anklagede slap uskadt fra prøven.
Centrum 1988 – 86 sider

*** Paperback – Pænt eksemplar

45,00 kr.

1 på lager