Den frie udstilling, Foraaret 1941

Den Frie Udstillings 50 Aars Jubilæums Udstilling blev altsaa aabnet, men den skal efter Dit sigende, være jammerlig (J F Willumsen)
Katalog – Indhold:
Andreas Friis – Den frie udstilling gennem 50 år
Henrik Starcke – En tak til stifterne
Ludvig Flind – Et godt kammeratskab
Hovedværker fra den frie udstilling gennem 50 år
Den frie udstillings medlemmer
Passive medlemmer
Udstillede kunstnere
Den frie udstilling 1941 – 151 sider + annoncer

*** Hæfter – rimelig pænt eksemplar – omslag slidspor

50,00 kr.

1 på lager