D. Von Der Lyhe Zernichow, Flagrende Eroter

“Og nu kom det for en Dag, at Greven, som hører med til den faste Cirkel, som til Stadighed kommmer i de Holstein-Neckerske Saloner, hvor vi haver giort hans Bekjendtskab, er saa langt fra, at hylde de Ideer, som der er de regierende, at han snarere bekiender sig til det modsatte Parti.
Madame la baronne er vel hans Værtinde, men er derfor ingenlunde hans qvindelige Ideal, hendes Aabenmundethed, hendes Frisindethed og passionerede Deeltagen i det politiske Liv er ham snarere en Gru, men allermest er ham imod den høylydte Beundring, hun nærer for Jean Jacques Rousseau!
Og Greven gav Papa et kort résumé over den samfundsfarlige og ødelæggende Lære, hiin stoere Philosoph og hans Disciple søger at udbrede.
Gyldendalske Boghandel 1912 – 167 sider –

** paperback – rimelig pænt eksemplar – omslag løst

45,00 kr.

1 på lager