Hans Magnus Enzensberger, Åh Europa

Åh Europa – Iagttagelser fra syv lande med en epilog fra 2006.
Hans Magnus Enzensberger modtog 2.1.10 Sonningprisen for 2010, ikke mindst for sit europæiske engagement.
Enzensberger er en formens mester, der søger tankens præcision og skyr alt privat føleri.
Han opsporer ubønhørligt det uholdbare eller falske i enhver given tilstand og skåner heller ikke egne tidligere meninger.
Mens hans sprogkunst beundres af stort set alle, har hans vilje og evne til stedse at bryde op og være i bevægelse også indbragt ham kritik for at være holdningsløs eller ligefrem kynisk.
Et nyt værk fra hans hånd giver altid anledning til omfattende fortolkning og debat.

*** Paperback – pænt eksemplar

 

40,00 DKK

1 på lager