Emma Gad, Takt og Tone

Takt og Tone – Hvordan vi omgaas.
Politiken, 15. december 1918:
I denne bog, der er skrevet med den fineste kvindelige ynde, gennemgår fru Emma Gad formerne for det menneskelige liv i fest og i sorg, på landet og i vandet, som gæst på gårde og ved små intime familiesammenkomster. Hun klarlægger vigtigheden af de vanskelige og ofte lidt irriterende husholdningsregnskaber, hun giver erfarne råd med hensyn til børneopdragelse, skolegang, damers og herrers påklædning, hun meddeler nyttige vink om så delikat et emne som skilsmisser og de adskilte og vennernes indbyrdes forhold, hun arrangerer med fuldkommen korrekthed et selskabs plads ved bordet, hun taler om frokoster og af de af mændene frygtede og af damerne elskede eftermiddagsteer, hun skriver belærende om samtale og konversation – kort sagt, det vilde være umuligt at påvise det punkt inden for dagens og aftenens mange forskellige livsformer, som den kloge dame ikke kender og giver god og klar besked om.
Billesø og Baltzer genoptryk 1975 – 208 sider- 13×18 cm

*** Paperback – pænt eksemplar

45,00 kr.

1 på lager