Elmar Drastrup, Fordi de udfører saa store Bedrifter

De der udfører saa store Bedrifter, er de grønlandske Slædehunde, som Forfatteren havde Lejlighed til at iagttage under sit Ophold som Fangstmand i Nordøstgrønland i 193132. Han fattede dengang en saadan Interesse for disse prægtige Dyr, at han besluttede at tilbringe endnu et Aar i disse barske Egne udelukkende med det Formaal at studere Eskimohunden for bagefter at skrive en Bog om den.
Gyldendalske Boghandel 1935 – illustreret – 135 sider

*** paperback – rimelig pænt eksemplar – omslag delvis løst

50,00 kr.

1 på lager